"Cokoliv řekneš o mně,
nevypovídá nic o tom,
jaký jsem já, ale jen to,
jaký jsi Ty sám..."